ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს სხდომა 20 ნოემბერს გაიმართება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს სხდომა 20 ნოემბერს გაიმართება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს  სხდომა  გაიმართება მიმდინარე წლის20 ნოემბერს  15 - 00საათზე საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია დაიწყება 14 -00  საათიდან.

 

სხდომის დღის წესრიგი

1. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გახსნა.

2. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება-არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოცხადება.

3. სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ.

4. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ.

5.საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

6. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.

7.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ.

8. საკრებულოს კომისიების შექმნის შესახებ.

9.საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევის შესახებ.

10. სხვადასხვა;