ხელვაჩაურის კიდევ 104 მოქალაქეს მიენიჭა სტატუსი

ხელვაჩაურის კიდევ 104 მოქალაქეს მიენიჭა სტატუსი

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 3 ოქტომბერს განიხილა 104 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 5 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

1. ვიტალი ნაგერვაძე ქედქედი
2. ჟუჟუნა მორთულაძე აჭარისაღმართი
3. დალი შერვაშიძე ქედქედი
4. თეკლე ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
5. გიგლა მსხალაძე ქედქედი
6. იაშა ტარიელაძე აჭარისაღმართი
7. ავთანდილ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
8. ვარდო ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
9. იზოლდა გორაძე ქედქედი
10. საადეთ გამიშიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
11. სულეიმან მსხალაძე ქედქედი
12. სამიდ ტარიელაძე აჭარისაღმართი
13. ციალა ტარიელაძე აჭარისაღმართი
14. მარგო ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
15. ნატო მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
16. ირინა ტარიელაძე აჭარისაღმართი
17. ასმათ კახიძე აჭარისაღმართი
18. მიხეილ კირკიტაძე აჭარისაღმართი
19. ვასო ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
20. ნიაზ მორთულაძე აჭარისაღმართი
21. თალიკო მსხალაძე ქედქედი
22. ნატალია კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
23. ზაირა კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
24. ომარ ქონდარიძე ქედქედი
25. გელა ტარიელაძე აჭარისაღმართი
26. ნანა ქონდარიძე ქედქედი
27. ელისო მორთულაძე აჭარისაღმართი
28. ასიე ხინკილაძე აჭარისაღმართი
29. მარინა კოპინაძე ქედქედი
30. მზია ბერიძე ჩიქუნეთი
31. ნარგული კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
32. თენგიზ კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
33. თორნიკე კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
34. მერიკო ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი
35. ვახტანგ ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი
36. გუგული ცენტერაძე ზედა ჩხუტუნეთი
37. გენო ფარტენაძე აჭარისაღმართი
38. თამაზ კოსოლიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
39. გელა შაშიკაძე ქედქედი
40. აბდი შაშიკაძე ქედქედი
41. ჟუჟუნა შაშიკაძე ქედქედი
42. ვარდო მსხალაძე ქედქედი
43. გულნაზ ავალიძე ქედქედი
44. მალხაზ არჯევანიძე ქედქედი
45. შუშანა გორგაძე ქედქედი
46. ოთარ შერიფაძე აჭარისაღმართი
47. ლიდარ შერიფაძე ქედქედი
48. ხათუნა დავითაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
49. ემზარ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
50. მამუკა თურმანიძე ზედა ჩხუტუნეთი
51. უზეირ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
52. ფატი ბერიძე ზედა ჩხუტუნეთი
53. ჯამბულ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
54. გრიგალეტა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
55. ბეგლარ კოპლაძე აჭარისაღმართი
56. მალხაზ ნაგერვაძე აჭარისაღმართი
57. ირაკლი გორაძე ჩიქუნეთი
58. გიორგი გორაძე ჩიქუნეთი
59. შუშანა ფარტენაძე აჭარისაღმართი
60. ფერიდე კახიძე ქედქედი
61. ნათელა მსხალაძე ქედქედი
62. ლიდა არჯევანიძე ქედქედი
63. სულეიმან ფარტენაძე აჭარისაღმართი
64. თემურ არჯევანიძე ქედქედი
65. ფატყუმე კახიძე აჭარისაღმართი
66. ტარიელ ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
67. გუგული ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
68. თამაზ კახიძე აჭარისაღმართი
69. დონდი კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
70. თემურ კახიძე აჭარისაღმართი
71. ლეილა დემურაძე აჭარისაღმართი
72. ტარიელ დემურაძე აჭარისაღმართი
73. ნუნუ არჯევანიძე ქედქედი
74. დათო ქონდარიძე ქედქედი
75. ომარ ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი
76. ჟუჟუნა შალიკაძე ქედქედი
77. გიორგი კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
78. ნანული ჯაყელი ქვედა ჩხუტუნეთი
79. ფადიმე ბასილაძე ჩიქუნეთი
80. შალვა მორთულაძე აჭარისაღმართი
81. კუკური ბასილაძე ჩიქუნეთი
82. მანანა ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი
83. ემრიე შაშიკაძე ქედქედი
84. ციალა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
85. აიშე ფერსელიძე ზედა ჩხუტუნეთი
86. ციური გორაძე ჩიქუნეთი
87. ინეზა ბასილაძე ჩიქუნეთი
88. ქრისტინე კირკიტაძე ჩიქუნეთი
89. ნაზიბროლა მამულაძე ჩიქუნეთი
90. ქეთევან ზაქარაძე ჩიქუნეთი
91. გენო კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
92. მერაბ ჭანიძე ქედქედი
93. დალი ზოიძე ქედქედი
94. გოგუცა ქონდარიძე ქედქედი
95. ნაზიკო შაშიკაძე ქედქედი
96. სათიე ჭანიძე აჭარისაღმართი
97. იური ნაგერვაძე ქედქედი
98. ნერვისტან მსხალაძე ქედქედი
99. ნეზირე კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
100. ნათია ხინკილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
101. ეთერ ქავთარაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
102. მზექალა დიასამიძე ქედქედი
103. ვალოდია არჯევანიძე ქედქედი
104. ნაირა კახიძე ჩიქუნეთი