დღეს საკრებულოს განათთლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდა

დღეს საკრებულოს განათთლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდა

დღე საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდა. სხდომაზე მოქალაქე ჩიტო ომერაძის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილეს. ჩიტო ომერაძე ნიაზ ომერაძის განვლილი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის „საუბარი მამასთან“ გამოსაცემად დაფინანსებას მოითხოვს. კომისიის წევრთა მიერ საკითხის დეტალურად შესწავლის შემდომ აღნიშნული საკითხი სხდომაზე დადებითად გადაწყდა.