ჭადრაკის ტურნირში გამარჯვებული 24 ბავშვი "მაგდონალდში"