ბიუროს სხდომაზე 10 საკითხზე იმსჯელეს.

ბიუროს სხდომაზე 10 საკითხზე იმსჯელეს.

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა.
ბიუროს სხდომაზე განსახილველად 10 საკითხი იყო წარდგენილი.
დადგენილების პროექტის თანახმად ცვილებებე შედის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში. ცვილბების შედეგად შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება;
სოფელ განახლებაში სასმელი წყილის მოწყობა- 179696 ლარი.

სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა - 49902 ლარი.

სოფელ ზანაქიძეებში სანიაღვრე არხის მოწყობა- 31057 ლარი.

სოფელ კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარე დსპორტული მოედნის მოწყობა- 32279 ლარი.

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან სპორტული მოედნის მოწყობა - 73312 ლარი.

სოფელ ხელვაჩაურში შედა სასოფლო გფზის რეაბილიტაცია - 101495 ლარი.
სოფელ წინსვლაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია- 23898 ლარი.

სოფელ ახალსოფელში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა- 41664 ლარი.

სხდომაზე ასევე წარდგენილი იქნება მერიის სამსახურიების მიერ 2018 წელს შესრულებეული სამუშაოების ანგარიშები.