7 წელი 13 ივნისის ტრაგედიიდან

7 წელი 13 ივნისის ტრაგედიიდან