2013-2018 წლების ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები

2013-2018 წლების ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები

2013 წლიდან დღემდე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები ყოველწლიურად იზრდება. 2018 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 16 პროგრამა ხორციელდება, შედეგად 3 325 ბენეფიციარი მიიღებს სარგებელს.