18 სექტემბერს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

18 სექტემბერს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს, 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N 9 18.09.2020 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-14

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:

1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #432656 12.12.2019წ, #429468 10.12.2019წ და #137948 31.05.2020წ კორესპოდენციები - მოქ: მალხაზ ბოლქვაძე, დავით ბოლქვაძე და დუმბაძე – 7659 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #403587 19.11.2019წ და #237990 30.07.2020წ კორესპოდენციები - მოქ: გივი ივანაძე და ამირან მარკოიძე – 6670 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #273525 19.08.2020წ და #251631 06.08.2020წ კორესპოდენციები - მოქ: ირაკლი კილაძე და ამირან ბოლქვაძე – 6730 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #165547 20.06.2020წ და #137924 31.05.2020წ კორესპოდენციები - მოქ: მურმან ჩხაიძე და ტარიელ შარაშიძე – 6669 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #251631 06.08.2020წ და #316421 11.09.2020წ კორესპოდენცები - მოქ: ამირან ბოლქვაძე და გივი ბერიძე – 6730 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #235496 28.06.2020წ და #227336 28.06.2019წ კორესპოდენციები - მოქ: მანუჩარ სურმანიძე და რამინი ბოლქვაძე – 6671 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #207335 14.06.2019წ, #208117 14.06.2019წ და #135708 29.05.2020წ კორესპოდენციები - მოქ: რომან ბერიძე, უღურ უჩან და თალიკო ჩიბურდანიძე – N6665 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #74478 06.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მურთაზ ჩხაიძე – 6794 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #149353 08.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ ბარამიძე – 9461 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #158026 15.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ანგინ კურდაგლიანი – 7018 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #190471 04.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ გურგენიძე – 5278 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #201892 10.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარგიზ კეკელიძე-დავითაძე – 6794 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #162483 18.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანული ბოლქვაძე – 7474 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #72315 27.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ მამულაძე – 2414 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;