ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 28 სექტემბერს, 12 საათზე.

სხდომის დღის წესრიგი;

1.დადგენილების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 2018 წლის 28 მარტის #18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“

მომხსენებელი: მერაბ  თურმანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი

 2. განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 20 ნოემბრის #68 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3. სხვადასხვა