ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 28 იანვარს.12 :00 საათზე.
საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია დაიწყება 11:00 საათიდან.
სხდომის დღის წესრიგი
1.დადგენილების პროექტი - "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ", 2020 წლის 23 დეკემბრის #14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
2..განკარგულების პროექტი- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.