ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომა ჩატარდება 2020 წლის 30 დეკემბერს, 14:00 საათზე. მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომათა დარბაზში.
სხდომაზე დასამტკიცებლად წარდგენილი იქნება;
1.განკარგულების პროექტი -- სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.