ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდება 2020 წლის 23 დეკემბერს, 12
:00 საათზე.
სხდომაზე დასამტკიცებლად წარდგენილი იქნება შემდეგი საკითხი;
1. დადგენილების პროექტი: „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მომხსენებელი: ჯუმბერ ვარდმანიძე -
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი
თანამომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი
თანამომხსენებელი: მზევინარ გათენაძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის
თანამომხსენებელი: ქეთევან დევაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლებისა და კულტურის სამსახურის უფროსი
თანამომხსენებელი: რეზო ვარშანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკიტხთა სამსახურის ხელმძღვანელი
თანამომხსენებელი: ვახტანგ დიასამიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი
2. განკარგულების პროექტი: „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ნადიმ ვარშანიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.“
მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
3.განკარგულების პროექტი: სსიპ „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის საჯარო სკოლისათვის სოფელ ორთაბათუმის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
4.განკარგულების პროექტი: სსიპ „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლისათვის სოფელ ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭების შესახებ“
მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე