ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრი (ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება) "ეკო-ბანაკი-2020"