შიდა საუბნო გზის მოწყობა ზედა თხილნარში

შიდა საუბნო გზის მოწყობა ზედა თხილნარში
შიდა საუბნო გზის მოწყობა ზედა თხილნარში
შიდა საუბნო გზის მოწყობა ზედა თხილნარში
სოფელ ზედა თხილნარში დასასრულს უახლოვდება 1250 გრძ. მ. შიდა საუბნო გზის არმირებული ბეტონით მოწყობის პროცესი. პროექტის ღირებულება 105 729 ლარს შეადგენს.