ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპები

ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპები

გაცნობებთ, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებული ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპები ჩატარდება მიმდინარე წლის 26 თებერვალს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი.

ფაილები