სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები

სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 46 სტუდენტი დაფინანსდა. იხილეთ სია თანდართულ დოკუმენტში.

ფაილები