სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა 2021

სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა 2021
სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამაზე განცხადებების მიღება 01 მარტიდან დაიწყება.
პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია საბაკალავრო პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 და მეტი ქულა ყველა საგანში) მქონე იმ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რეგისტრირებული არიან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში.