სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება

სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგების შესწავლის პროცესი გრძელდება
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობის შესწავლა გრძელდება.
სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ, გეოლოგებთან ერთად, მაღალი რისკის ზონაში არსებული საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობა შეისწავლა ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში.
გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე, საჭიროების მიხედვით, ოჯახები დაკმაყოფილდებიან დროებითი ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართებით.
კომისიის საქმიანობა ეტაპობრივად ითვალისწინებს საშუალო და დაბალი რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობის შესწავლას, ასევე, მეწყერსაშიში ადგილების მოკვლევას და შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობისათვის.
მომდევნო დღეებში, კომისია ფერიის, ორთაბათუმისა და მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლებში იმუშავებს.