საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება
მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება.
დღის წესრიგი N10. 22.10.2020 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-57
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით);
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #311377 05.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჟუჟუნა ზაქარაძე - სოფ. ხელვაჩაური - 500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 –234,06 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #20731 22.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ბადრი მამულაძე - სოფ: ჭარნალი - 2611 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 202 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #255210 22.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მერი ჯინჭარაძე - სოფ: სინდიეთი - 6773 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 117,6 კვ.მ და 02/1-22,2 შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #302276 29.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მერი ჯინჭარაძე - სოფ. სინდიეთი - 7595 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 117,6 კვ.მ და 02/1-22,2 შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #275544 06.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ცენტერაძე - სოფ. ორთაბათუმი - 1044 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 70,72 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #374332 29.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მედეა ლამპარაძე - სოფ. თხილნარი - 3776,0 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 48,0 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #410143 25.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაურ შოთაძე - სოფ. სალიბაური - 262 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 8,15 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #448727 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იბრაიმ კირკიტაძე - სოფ. ჩხუტუნეთი - 5000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 48 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #184674 29.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: შალვა საგინაძე - სოფ. ჭარნალი - 3639 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 220,9 და N2 – 28,9 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #76533 14.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ენრიკე ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები - 967 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #163435 14.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ანზორ ქობულაძე - სოფ. განახლება - 599 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #427103 09.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დარიკო ბერიძე - სოფ. კაპნისთავი - 1774 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #144305 11.04.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: იაშა აბესლამიძე - სოფ. ზედა ახალშენი - 1999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #280356 13.07.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: დომენტი აბესლამიძე - სოფ. ზედა ახალშენი - 1129 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #231819 27.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლემან ლორთქიფანიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 701 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #364322 21.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ნაკაშიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 2460 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #298248 06.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუკრი ტარიელაძე - სოფ. სალიბაური - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #255749 12.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მაია ბრუნჯაძე - სოფ. ორთაბათუმი - 1190 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #182278 30.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: სულხან ქურიძე - სოფ. წინსვლა - 318 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #186315 02.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ზოიძე - სოფ. შარაბიძეები - 791 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #207869 14.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ხასან გორგაძე - სოფ. ფერია - 122 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #525843 25.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ზაქარაძე - სოფ. სინდიეთი - 1865 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #284343 14.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ:თამაზ თურმანიძე - სოფ. ზანაქიძეები - 2497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #304692 11.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სევერიან დუმბაძე - სოფ. მახო - 1899 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #193315 02.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ კირკიტაძე - სოფ. ჩხუტუნეთი - 1010 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #298296 26.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ნაგერვაძე - სოფ. ჩხუტუნეთი - 2396 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #443122 20.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნათია შოთიძე - სოფ. განთიადი - 299 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #140891 22.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ პამბა - სოფ. ფერია - 1499 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #379576 01.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: პაატა შევარდნაძე - სოფ. განთიადი - 1119 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #95135 26.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა თურმანიძე - სოფ. კაპრეშუმი - 339 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #152663 03.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ გურგენიძე - სოფ. ზანაქიძეები - 1488 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #152650 03.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ გურგენიძე - სოფ. ზანაქიძეები - 991 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #440441 22.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით დოლიძე - სოფ. სარფი - 1628 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #318029 13.19.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: არჩილ შერვაშიძე - სოფ. თხილნარი - 4804 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.26. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #187581 30.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ თურმანიძე - სოფ. სალიბაური - 175 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.27. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #379573 01.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: პაატა შევარდნაძე - სოფ. განთიადი - 196 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.28. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #180782 27.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ბერიძე - სოფ. წინსვლა - 2250 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.29. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #232311 03.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვლადიმერ გოჩიტიძე - სოფ. ავგია - 1758 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.30. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #207352 13.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: რომან ფოთელიძე - სოფ. კაპანდიბი - 8952 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.31. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #275440 25.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რეზო გურგენიძე - სოფ. ზანაქიძეები - 1410 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.32. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #276151 20.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაურ ზაქარაძე - სოფ. ჭარნალი - 3439 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.33. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #433113 20.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნათია შოთაძე - სოფ. განთიადი - 2199 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
3.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #258370 11.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მარინე სურმანიძე – N5309 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #335026 21.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ჯაბნიძე – N8211 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #221656 21.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მინური ჯაიანი – N3711 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #220600 20.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლალი ტაკიძე – N96 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #223476 22.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ხათუნა ფუტკარაძე – N3426 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #276854 20.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: დალი ბრუნჯაძე – N1136 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #7702 13.01.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ხოზრევანიძე – N6112 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #244112 02.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ხოზრევანიძე – N6112 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #72915 05.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან პაქსაძე – N1494 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #374669 08.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ:ეთერ ლეონიძე – N2900 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.1. მოქ. ბინალ გოგიტიძე კორესპოდენცია #1012/11 20.07.2020წ - მოწმობა N3840 N2812 2007 წ გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.2. მოქ. ჯუმბერ აიოზბა (#1368/11 03.09.2020წ) კორესპოდენცია - მოწმობა N5028 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.3. მოქ. ანზორ მალაყმაძე (#1500/11 18.09.2020წ) კორესპოდენცია - მოწმობა N0358 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.4. მოქ. ქეთევან უსტიაშვილი (#989/11 15.07.2020წ) კორესპოდენცია - მოწმობა გაუქმებასთან დაკავშირებით; (განცხადებები 1189/11 2017 წ, 1945/11 2017 წ )