საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 25 თებერვალს, 12:00 საათზე გაიმართება

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 25 თებერვალს, 12:00 საათზე გაიმართება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 25 თებერვალს, 12:00 საათზე გაიმართება.
დღის წესრიგი N 2 25.02.2021 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-25
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #364882 23.08.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით შაშიკაძე - სოფ. თხილნარის მეურნეობა - 2639 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-236,9 კვ.მ და 02/1-23,2 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #451657 15.11.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი ბაკურიძე - სოფ. აგარაში - 1136 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-66,64 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N257114 03.07.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ლევან დოლიძე - სოფ: განთიადი - 284 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 252,60 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #157371 07.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მედეა ზოიძე - სოფ: ზ. ჯოჭო - 2684 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 59,7 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #146647 25.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ხათუნა დუმბაძე - სოფ. ახალშენის მეურნეობა - 1404 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #434139 05.11.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: სოსო ზაქარაძე - სოფ. ახალისოფელი - 569 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #272203 19.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ ღოღობერიძე - სოფ. ხალვაჩაური - 2543 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #385774 15.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ ხოროიშვილის - სოფ. ერგე - 2044 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #226522 24.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლაჟვარდ თიკანაძე - სოფ. თხილნარი - 630 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #201016 02.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დავლაძე - სოფ: ჭარნალი - 2600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #436274 16.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ლევან ჯაფარიძე - სოფ: შარაბიძეები - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #234408 4.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მაია გლუმინა - სოფ. ჭარნალი - 399 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #39702 24.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ კახიძის - სოფ: მახვილაური - 615 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #97999 26.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: რეჯებ ხალვაში - სოფ: წინსვლა - 2721 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #213829 17.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მამუკა ქავთარაძე - სოფ: ჭარნალი - 4119 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #184674 29.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: შალვა საგინაძე - სოფ: ჭარნალი - 3639 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #358244 01.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ენვერ ნაკაშიძე - სოფ: მახო - 915 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #489075 07.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გენად ბაკურიძე - სოფ. აგარა - 3544 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #220862 20.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გუგული გორგაძე - სოფ. წინსვლა - 2643 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #435992 17.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზი ასამბაძე - სოფ. აგარა - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #190012 31.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ ლორთქიფანიძის - სოფ. ერგე - 1343 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #231819 27.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლემან ლორთქიფანიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 700 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #380803 01.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გენად წითელაძე – N7319 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #12062 12.01.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა ქადაგიძე – N5229 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #290858 30.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ბაგრატ შაინიძე – N7827 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;