"საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ ჯოჭოში"

"საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ ჯოჭოში"
"საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ ჯოჭოში"
"საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ ჯოჭოში"
"საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ ჯოჭოში"
სს აჭარის წყლის ალიანსის წარმომადგენლებმა სოფელ ჯოჭოს მოსახლეობასთან, აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროექტის შესახებ, საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრას მუნიციპალიტეტის მერი ჯუმბერ ვარდმანიძე ესწრებოდა.
ხელვაჩაურში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების განვითარებისთვის 10 341 928 ევრო დაიხარჯება.
აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა თანადაფინანსებულია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მიერ, KfW ბანკის მეშვეობით და ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი ფულადი სახსრებით.