მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქტიურად მიმდინარეობს შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტით 907 443 ლარის ღირებულების მზა ბეტონი იქნა შეძენილი. შედეგად, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჯამში 23 კილომეტრამდე გზა მოეწყობა ბეტონის საფარით.