კონკურსის მეორე ეტაპი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

კონკურსის მეორე ეტაპი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
კონკურსის მეორე ეტაპი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
კონკურსის მეორე ეტაპი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების ეტაპი გაიმართა 4 ვაკანტურ პოზიციაზე. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ადმინისტრაციულ და ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურებში

 კონკურსში 8 აპლიკანტი მონაწილეობდა.
შეგახსენებთ, რომ ვაკანტურია
 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სპეციალისტის პოზიცია,
 სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილებაში 1 სპეციალისტის პოზიცია,
 ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის პოზიცია,
 მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილებაში 1 სპეციალისტის პოზიცია,
საპროექტო განყოფილებაში 1 პოზიცია.


შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.