კომისიის სხდომების ჩატარების განრიგი

კომისიის სხდომების  ჩატარების განრიგი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომები ჩატარდება 2021 წლის 22 თებერვალს, შემდეგი განრიგით;
- საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა - 12 :00 საათი.
- საკრებულოს განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა - 13:00 საათი.
-საკრებულოს იურიდიული-საპროცედურო საკითხთა და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა - 14 :00 საათი.