კომისიები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ედნარ ფურკარაძე

კომისიის წევრები

1.ედნარ ფუტკარაძე

2.არჩილ მხეიძე

3.მალხაზ სალვარიძე

4.ვახტანგ ლორთქიფანიძე

5.გიორგი კახიძე

6.დავით სამნიძე

2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ელიზბარ ზოიძე

კომისიის წევრები

1.ელიზბარ ზოიძე

2.ედნარ ფუტკარაძე

3.რამაზ თავდგირიძე

4.გურანდა დოლიძე

5.ხათუნა დიასამიძე

6.გიორგი კახიძე

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე გურანდა დოლიძე

კომისიის წევრები

1.გურანდა დოლიძე

2.არჩილ მხეიძე

3.ელიზბარ ზოიძე

4.დავით სამნიძე

5.შოთა ფუტკარაძე

6.ნესტან დიდმანიძე

7.ნარგიზ ბერიძე

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ლორთქიფანიძე

კომისიის წევრები

1. გოჩა ლორთქიფანიძე

2.მალხაზ სალვარიძე

3.ვახტანგ ლორთქიფანიძე

4.რამაზ თავდგირიძე

5.რამაზ ფევაძე

6.გია ცისკარაძე

7.მალხაზ თავდგირიძე

8.მამუკა ჯევაიში

5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე ხათუნა დიასამიძე

კომისიის წევრები

1.ხათუნა დიასამიძე

2.გია ცისკარაძე

3.შოთა ფუტკარაძე

4.ნესტან დიდმანიძე

5.გოჩა ლორთქიფანიძე