კვარტალური ანგარიშები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში. დანართი 1. დანართი 2.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში. დანართი 1. დანართი 2.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიში. დანართი 1. დანართი 2.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში. დანართი 1. დანართი 2.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიში