გაერთიანებული კომისიების სხდომა

გაერთიანებული კომისიების სხდომა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საკითხტა და ჯანმრტელობისა და სოც.დაცვის საკითხტა კომისიების გაერთიანებული
სხდომა ჩატარდა.
სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალსიწინებული 1 საკითხი იყო წარდგენილი. პირველ საკითხად 2021 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები განიხილეს. დადგენილების პროექტის თანახმად სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა 31 ივლისის ჩათვლით 250 000 ლარი განისაზღვრა. ასევე ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასაფლაოებს სოფელ ქვედა სალიბაურში სასაფლაოებთან საყრდენი კედლის მოწყობის I-II ნაწილის სამუშაოების შესრულებისათვის- 134 660 ლარი, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურს გაწმენდითი სამუშაოებისა და სხვადასხვა მასალების შესაძენად სუბსიდია-120 000 ლარის ოდენობით, შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის წყალკანალ“-ს სამშენებლო მასალების შეძენისათვის-68 812 ლარი