ანსამბლ დიდგორის ტურნე აჭარაში.

ანსამბლ დიდგორის ტურნე აჭარაში.