სიახლეები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება title=

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 14 ივნისის № 1180 ბრძანებით სსიპ– წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე ჯოჭოსწყალში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალების ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის ოქმი.

   საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს # 136 დადგენილების მე–7 მუხლის პირველი, მე–4 და მე–5 პუნქტების საფუძველზე  სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ჭარბი ინერტული  მასალის ამოღევბის მიზნით , ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გავრცელდეს ინფორმაცია დაინტერესებული პირების განცხადების მიღების თაობაზე გეოსაინფორმაციო პაკეტის შესაბამისად.

ყველა სიახლის ნახვა